- ספרים בנושא בחינות בגרות | לרכישה בבוקסילה
/intpics/Spring_2_Site.jpg

בחינות בגרות

מחיר:
55.00 ש"ח
נוסחת ההצלחה באזרחות - אנקורי
נוסחת ההצלחה באזרחות שאלון 034114 2 יח״ל מותאם לבחינת הבגרות ספר המיקוד באזרחות מרכז באופן הנוח ביותר את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות באזרחות לשתי יחידות לימוד על פי התכנית המעודכנת של משרד החינוך לבגרות באזרחות. הפרקים: 1. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית 2. מהי דמוקרטיה 3. המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית אשכולות: · אשכול העולם היהודי · אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל · אשכול בחירות ומפלגות · אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון · אשכול רשויות מקומיות הספר מכיל תרגולים בסוף כל פרק ו-2 בחינות שלמות במתכונת של בחינת הבגרות. לכל השאלות תשובות מלאות.
מחיר:
55.00 ש"ח
נוסחת ההצלחה בהיסטוריה - אנקורי
נוסחת הצלחה זו היא תוצר של שנות הוראה רבות במסגרת התיכונים וקורסי הערב של רשת החינוך "אנקורי". ספר זה נכתב במטרה לרכז עבור התלמידים את כלל חומר הלימוד הרלוונטי לבחינת הבגרות במועדה הנוכחי. הספר נעים לקריאה, מסודר וכתוב בצורה קלה ונוחה לקריאה ולהבנה. כמו כן הכנסנו פרק המתייחס לאופן ניתוח וכתיבת תשובה לשאלת מקור. סיכומי חומרי הלימוד, הדגשים, התרשימים ושאלות המקור הרבות הינם פרי עבודה אינטנסיבית וממוקדת, שמטרתה להביא את התלמידים להצלחה מקסימלית בבחינת הבגרות. מחזורים שלמים של תלמידי תיכון ותלמידים בוגרים רבים יעידו שההנחיות, נושאי המיקוד, דגשי העבודה ופירוט חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות הוכיחו את עצמן כיעילות ומוצלחות. ספר זה מביא לכם את כלל חומר הלימודים על פי תוכנית הלימודים המותאמת בהיסטוריה (רכיב ה- 70%) על פי ההוראות האחרונות של משרד החינוך.
מחיר:
55.00 ש"ח
נוסחת ההצלחה בספרות - אנקורי
הספר כולל את רשימת היצירות אותן יש ללמוד לקראת הבחינה, ניתוח מלא ומפורט של כל השירים וכן יצירות מפרקי הסיפור הקצר, הרומן והדרמה אליהן בחרתי להתייחס. לכל פרק קיבצנו שאלות שחזרו במבחנים רבים. מספר השאלות אינו מוגבל, לא כך התשובות. על יצירה אחת ניתן לשאול אין סוף שאלות אך התשובות אינן שונות בהכרח זו מזו. השוני העיקרי בין התשובות השונות הוא בדרך פתיחת התשובה, בה יש להתייחס לנשאל. ספר זה מותאם לשאלון המהווה 70% מתוך תכנית הלימודים שפורסמה על-ידי משרד החינוך לקראת בחינת הבגרות בספרות למועד קיץ 2016 ותקפה גם למועד חורף 2017 . תכנית הלימודים כוללת בתוכה חלוקה ל-30% ו-70%. בחינה חיצונית בהיקף 70% והערכה בית ספרית בהיקף 30% לתלמידים אינטרנים. לתלמידים אקסטרנים שפתחו תיק נבחן לאחר 1.9.2015 ולתלמידי בתי ספר שאינם זכאיים לציון מגן תתקיים בחינה חיצונית נוספת בהיקף 30% . תלמידים אקסטרנים ותיקים, נבחני משנה ותלמידי י"ב בשנה"ל תשע"ו ימשיכו להיבחן במבנה הישן של הבחינה, ללא פיצול לשאלונים.
מחיר:
55.00 ש"ח
70% נוסחת ההצלחה בתנ"ך - אנקורי
***ספר זה חולק בדיגיטלי לשני חלקים בשל גודלו - החלק השני יישלח לאפליקציה של הקונים לאחר קניית חלק זה ללא תשלום נוסף. ספר זה מרכז את כל החומר לבחינת הבגרות בתנ"ך על פי תכנית הלימודים החדשה והמעודכנת והוא משמש כספר לימוד תמציתי לבחינה. כל יחידת לימוד מלווה בתרשים זרימה, שתפקידו לסייע לכם לקשור בין מרכיבי הסיפור ולהבין את העלילה שנוצרת באמצעותם. כל פרק נפתח בעזרת סיכום קצר, שלאחריו תרשים זרימה של הפרק. הפרק מוגש בטבלה, שבצידה השמאלי מופיע הפרק המפורש ובצידה הימני מופיע ניתוח ממצה, המתמקד בקשיים הפרשניים בטקסט. לאחר טבלת הפירוש של הפרק מוצגות שאלות רבות לתרגול. התשובות לשאלות מופיעות בסוף כל נושא. הספר שלפניכם מחולק לשלושה נושאים בהתאם למבנה בחינת הבגרות בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה והמעודכנת: נושא ראשון: היסטוריוגרפיה ונבואה, מחולק לשני תתי-נושאים: היסטוריוגרפיה– פרקים נבחרים מתוך מלכים א' וב' המגוללים את קורותיהן של ממלכות ישראל ויהודה עד לחורבנן. נבואה – פרקים נבחרים מספרות הנבואה העוסקים בשלושה אירועים: חורבן שומרון )עמוס(, מסע סנחריב )ישעיהו( וחורבן בית ראשון )ירמיהו(. נושא שני: נושאי חתך – ארבעה נושאים מסכמים, מחולקים לפרקי חובה ופרקי הרחבה: נביאי אמת ושקר, תגובות לחורבן ולשיבת ציון, חוק וחכמה. בבחינה יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבעת נושאי החובה, ושאלה אחת מתוך שני נושאי הרחבה – נביאי אמת ושקר והתגובות לחורבן ולשיבת ציון. נושא שלישי: קל"ן. בפרק זה תתבקשו לענות על שאלות ברמה של הבנת הנקרא מתוך קטע המופיע בתכנית הלימודים. בספר מופיע נספח שבו מבחר גדול של שאלות ותשובות מתוך ספר בראשית, שיאפשר לכם להבין את הפרק ולתרגל שאלות ברמות קושי שונות. סעיף א' בשאלון בחינת הבגרות )הפרק הראשון והרביעי בבחינת הבגרות( הוא סעיף המקיף על פי רוב את הקטע שלפניכם (הקטע שעליו אתם נשאלים). בסעיף א' תידרשו לאתר פרטים מתוך הכתוב, ומטרתו לסייע לכם בהבנת הקטע. לעומת זאת, סעיפים ב'-ד' מתמקדים בקשיים בטקסט, אמצעים אמנותיים, השוואות לקטעים אחרים, פרשנויות ולעתים גם שאלות שבהן תידרשו לבטא עמדה מנומקת משלכם, המבוססת על הדיונים הנערכים בכיתה בסוגיות העולות מהכתובים. זכרו! השאלות בבחינת הבגרות בתנ"ך עוסקות בקטע שלפניכם והתשובה חייבת להימצא בקטע ולא מעבר לקטע או מתוך ידע אישי, לכן לרוב אינכם נדרשים לשנן פרטים. יש לזכור מספר מוגבל תאריכים חשובים הקשורים בנושא הראשי – היסטוריוגרפיה ונבואה (פירוט בהמשך). יש להבין (אין צורך להגדיר) מושגים. המושגים החשובים לבחינה מופיעים בספר ומומלץ למרקר את ההסברים ולסכם מושגים החשובים: תיאולוגיה – אמונה: אל אוניברסאלי, אמונת הייחוד )מונותאיזם(, סינקרטיזם, פוליתאיזם. שיטות גמול: גמול אישי וגמול קיבוצי. עקרון גמול: מידה כנגד מידה. עקרון הסבתיות הכפולה. תיאודיציה (צידוק ה'). אמצעים אמנותיים: אירוניה, מספר טיפולגי, תקבולת, חזרות, חזרה משולשת, ריבוי פעלים. אמנות הסיפור: אכספוזיציה, דגם השלושה והארבעה, היסטוריוגרפיה, כינויים, מילה מנחה, מדרש שם, סיפור אתיולוגי, נוסחאות נבואיות. התשובה צריכה תמיד לצאת מתוך הכתוב, על כן ברוב השאלות מומלץ לצטט את הכתוב העונה על השאלה מתוך הקטע שלפניכם ולהסביר אותו בקצרה במילים שלכם.