- ספרים בנושא השתלבות | לרכישה בבוקסילה
/intpics/Spring_Site_698x250.jpg

השתלבות

מחיר:
25.00 ש"ח
שיחות על ימים ארוכים
"שיחות על ימים ארוכים" הן מסע החתחתים של נער המוליך עצמו מלב המאפליה של המצוקה אל הבהובי האור שבקצה המנהרה. באוזני מירב, הדמות שבדה, הוא שופך את מרי לבו בשיחה כנה וישירה, חריפה ורווית כאב וכעס. ייחודו של הספר הוא בדרך הסיפור הרגישה והכואבת שבה מספר הגיבור את דרכו מן הגיהינום של משפחה הרוסה בעיר גדולה ועד התקבלותו לחברות בקיבוץ, שבו הוא למדריכם של נערים בעלי גורל דומה. סיפור של מאבק בלתי פוסק על התקבלות ושייכות שאינו מסתיים לעולם. הכנסות המחבר מהמהדורה הדיגיטלית ייתרמו במלואן למכינה הקדם צבאית "אשר רוח בו", המיועדת לנוער בסיכון ולנערים מהפריפריה החברתית והכלכלית של ישראל. פעילות המכינה מבוססת על רוח ערכי צה״ל, משמעת צבאית, אווירה של יחידה מובחרת, לימודים, התנדבות, סדרות חינוך, ניווטים והישרדות, עבודה חקלאית והכשרה לשירות ביחידות קרביות בצה״ל. המכינה מטפלת בכל ההליכים המשפטיים של הנער ובסוף המכינה הנער מוכן לשירות משמעותי בצה"ל המשנה את מסלול חייו ומעצב את אופיו ואת אישיותו ומחזק את ״הרוח אשר בו״.